Het werken met de Stammen en Takken binnen de acupunctuur

Het werken met de Stammen en Takken binnen de acupunctuur, betekent werken met een zeer authentieke vorm van acupunctuur.

Het principe van Stammen en Takken is een zeer uitgebreid en complex geheel, dat niet eenvoudig in zijn totaliteit is uit te leggen. Het is dan ook niet mijn intentie om hier een volledige omschrijving van deze filosofie te geven. Wat ik wel probeer, is in vogelvlucht te omschrijven wat Stammen en Takken inhoudt en wat het werken volgens dit concept betekent binnen een behandeling acupunctuur.

De Filosofie van Stammen en Takken

Het concept van de Hemelse Stammen en Aardse Takken is een filosofisch concept dat zijn oorsprong heeft zo’n 4.000 jaar geleden. Het is een concept dat is ontstaan door te observeren wat er in de natuur gaande is en is een voortvloeisel uit het concept van Yin en Yang.

Door het observeren van de hemel konden veranderingen op aarde vastgesteld worden. Zo bleek dat er een afstemming was van energetische kwaliteiten enerzijds en tijd en ruimte anderzijds. Deze afstemming werd zichtbaar gemaakt in het schema van de 5 fasen (In het westen ook wel bekend als de 5 elementen: hout, vuur, aarde, metaal en water). Zo was bijvoorbeeld in het verloop van de tijd een wisseling van de seizoenen zichtbaar met ieder zijn eigen energetische kwaliteit, uitgedrukt in de 5 fasen.

De Hemelse Stammen vormen de basis voor het omschrijven van de cycli van dagen en jaren. Er zijn 10 Hemelse Stammen, gerelateerd aan de 5 fasen. Iedere Fase kent een Yin en een Yang variant. Dit maakt dat de Hemelse Stammen een cyclus kennen van 10 dagen dan wel 10 jaren.

De eerste keer dat de benaming van de Hemelse Stammen opduikt in de Chinese geschiedenis, is op Orakel botten uit de Shang-Dynastie (ongeveer 1750 – 1122 v. Chr.). In die tijd werden ze gebruikt om een cyclus van 10 dagen aan te duiden.

De cyclus van 10 was echter nog niet volledig. Door de voortbeweging van zon en maan te bekijken, terwijl deze in de tijd om de aarde heen bewogen, werden er meer cycli zichtbaar, die zich uitten in een patroon van 12. Deze werden aangeduid met de Chinese dierenriem en omschrijven de 12 Aardse Takken.

De 10 Hemelse Stammen werden gecombineerd met de 12 Aardse Takken en zo ontstond een cyclus van 60 dagen en 60 Jaren. Dit vormt de basis voor de Chinese Kalender.

Het gebruik van Stammen en Takken binnen de Acupunctuur

Al het leven op aarde is onderhevig aan de cycli. Dit betekent dat deze cycli en de energetische processen die er mee samen gaan een sterke invloed hebben op ons. En voor iedereen geldt dat er een specifieke relatie is met de energie zoals deze aanwezig was tijdens de geboorte. Vanaf onze geboorte zijn we onderhevig aan alle cycli van Hemel en Aarde.

Door het concept van de 1O Hemelse Stammen en de 12 Aardse Takken te implementeren binnen een acupunctuur behandeling, integreer je de cyclische processen van Hemel en Aarde in de diagnostiek en behandeling van een cliënt.

Een acupuncturist die werkt volgens het concept van de Stammen en Takken heeft op deze wijze inzicht in de samenhang van de energetische conditie en constitutie van de cliënt en ook in de wisselwerking met de energieën die op het moment aanwezig zijn. Dit maakt het mogelijk om een behandeling te geven waarbij de cliënt als persoon centraal staat en niet de ziekte/aandoening van de cliënt. Dit maakt dat iedere keer een unieke behandeling mogelijk is, gericht op de energetische constitutie van de cliënt, passend binnen tijd en ruimte. Dit in tegenstelling tot de hedendaagse acupunctuur volgens de TCM, die de ziekte of aandoening meer centraal stelt.

  • Gemeente Noordwijk
  • Voor ieder 1
  • Goud [z] Waard
  • Marilou Event Support
  • Conn-x-e
  • Harteveld trainingen