Time Line Therapy®

Time Line Therapy® is een behandelwijze die voort komt uit de NLP en is ontwikkeld door Tad James.
Gebeurtenissen in ons leven kunnen een flinke impact op ons hebben. Soms laten we de emoties die daarmee gepaard gaan niet oplossen, maar blijven deze aan ons 'kleven'. Time Line Therapy® helpt om deze emoties weer los te maken van de gebeurtenis, zodat ze je niet meer in de weg zitten.

Daarnaast helpt Time Line Therapy® je ook om overtuigingen en beperkende beslissingen over jezelf, die je in het verleden (onbewust) genomen hebt, maar die je nu in de weg staan in je dagelijkse leven, weer op te lossen.

Je persoonlijke tijdlijn

Een tijdlijn is het op chronologische volgorde rangschikken van gebeurtenissen die in het verleden, hebben plaatsgevonden, tot aan de rangschikking naar gebeurtenissen die in de toekomst zullen gaan plaatsvinden.

Tijdlijnen kennen we allemaal wel. Denk bijvoorbeeld aan een tijdlijn op een social media account, waarin alle gedeelde gebeurtenissen op chronologische volgorde is weergegeven.

Mensen hebben zelf ook een tijdlijn. Deze ontstaat doordat ons onbewuste onze ervaringen opslaat in ons geheugen en deze op een chronologische manier rangschikt, van verleden, via het heden, naar de toekomst.
Soms kan een gebeurtenis een hevige impact hebben, waar ons onbewuste op dat moment niks mee kan. De gebeurtenis brengt een emotie met zich mee, die we op dat moment niet kunnen oplossen. Bij het opslaan van de gebeurtenis slaat ons onbewuste dan ook de emotie op.
Zulke onverwerkte emoties kunnen vervolgens onbedoeld op andere momenten opduiken en ons in de weg zitten in het huidige moment.
Time Line Therapy® helpt je om deze emoties uit het verleden los te laten. Zo hoeven ze je in het heden en in de toekomst niet meer in de weg zitten.

Het loslaten van negatieve emoties uit het verleden

Emoties horen bij het dagelijks leven. Ze zijn een onderdeel van ons mens zijn. Soms hebben emoties die we in het huidige moment ervaren echter niks te maken met de situatie die op dat moment plaats vindt. Het is een onverwerkte emotie uit het verleden, die keer op keer tevoorschijn komt. Dit kan je bijvoorbeeld merken aan momenten waarop je boos wordt, terwijl die boosheid niet in verhouding staat met de feitelijke gebeurtenis. 
Boosheid, angst, verdriet, schuld enz. hebben op deze manier een enorme impact op ons leven in de huidige tijd, terwijl het in feite om oud zeer gaat.
Door gebruik te maken van jouw eigen tijdlijn, helpt Time Line Therapy® jou om terug te gaan naar de kern, het ontstaan, van de emotie en helpt je deze daar los te laten. De herinnering aan de gebeurtenis blijft bestaan, maar de emotionele lading verdwijnt.

Het loslaten van beperkende beslissingen/overtuigingen

Wij mensen maken gedurende ons leven continu beslissingen, sommige zeer bewust, maar de meerderheid vooral onbewust.

Beperkende beslissingen en overtuigingen zijn beslissingen over onszelf die we ergens in ons leven maken en die vervolgens andere mogelijkheden in ons leven uitsluiten. Je kan zulke beslissingen en overtuigingen vaak herkennen aan uitspraken als: zo ben ik…, Ik kan niet…, Ik ben niet…

Veel van deze overtuigingen ontstaan in onze kindertijd, maar ze kunnen ook later in ons leven ontstaan. Ze lijken vaak ontzettend waar, maar zijn dat doorgaans niet. Wat ze wel zijn, is een beperking in onze keuze vrijheden. Door bijvoorbeeld de overtuiging, ik hoor nergens bij, kunnen we onszelf behoorlijk isoleren. Deze beslissing/overtuiging heb je ergens opgedaan en heeft verder impact op alles wat je doet.

Door gebruik te maken van Time Line Therapy® kunnen we ook terug gaan naar de oorsprong van zo’n beperkende beslissing/overtuiging en kan de gebeurtenis waarin deze is ontstaan opnieuw bezien en geherevalueerd worden. Maar nu met de kennis die je nu hebt. Zo kan je een nieuwe beslissing maken. Een beslissing die je nieuwe keuzemogelijkheden en vrijheid geeft voor de toekomst.

Doelen stellen voor de toekomst

Je hebt je verleden opgeschoont en nu nieuwe mogelijkheden gekregen voor de toekomst. Dan is er waarschijnlijk ook iets wat je in de toekomst zou willen bereiken. Je hebt een doel.

En ook daarbij helpt Time Line Therapy® je. Dit kan door je doel op een dusdanige wijze te stellen, dat het doel voor jou ook echt een reëel doel wordt. Daarbij zorgen we ervoor dat we het doel echt bestendigen en je alles in werking zet om het doel te bereiken. Belangrijk hierbij is om dit doel letterlijk in je tijdlijn te plaatsen. Dit plaats je op een door jou bepaald toekomstig moment. Het mag een snel te bereiken doel zijn, maar ook iets waar je misschien jaren voor nodig hebt.

Door op deze manier je doel te stellen, stel je je onbewuste er op in om alles op alles te zetten om naar dat doel toe te leven.

 

  • Gemeente Noordwijk
  • Voor ieder 1
  • Goud [z] Waard
  • Marilou Event Support
  • Conn-x-e
  • Harteveld trainingen